Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce cookie.

Dofinansowanie ze środków Unijnych


Fundusze Europejskie to środki finansowe przeznaczone na rozwój gospodarczy Państw Członkowskich.

W Polce wdrażanie środków unijnych reguluje opracowana zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Narodowa Strategia Spójności, na podstawie której przygotowanych zostało 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (wojewódzkich) oraz Programy Operacyjne o zasięgu ogólnopolskim obejmujące okres od 2007 do 2013 r. W tym czasie o dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci, których projekty wpisują się w określone dokumentami, Priorytety i działania.

Rozwój infrastruktury służby zdrowia to jeden z Priorytetów w każdym Regionalnym Programie Operacyjnym. W ramach odpowiednich działań pozyskać możemy środki finansowe na remont i rozbudowę naszej placówki, dostosowanie do wymogów Ministra Zdrowia, zakup nowoczesnej aparatury medycznej czy wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych, które umożliwią nam sprawniejsze zarządzanie placówką.

Droga pozyskania dotacji jest różna w zależności od tego jaką placówkę prowadzimy oraz czy posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i jaki procent naszych dochodów stanowi.

Część Niepublicznych ZOZów starać się może na równych prawach z publicznymi, wnioskując o dofinansowanie rzędu 80-85%. Pozostałe w ramach pomocy de minimis, w zależności od statusu MŚP i wytycznych Instytucji Zarządzającej, w wysokości 50-60%.


ADO-MED od lat współpracuje z firmą konsultingową, której działalność ukierunkowana jest na kompleksową obsługę Niepublicznych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie całej Polski.
Firma ta z niemałym sukcesem podejmuje się sporządzania dokumentacji projektów inwestycyjnych uprawniających do ubiegania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

« powrót